Inleiding

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website van Portret van Nu. Door de Website te bezoeken en/of de op of via deze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u de toepasselijkheid van deze disclaimer goed te keuren en daarmee akkoord te gaan.

Inhoud en gebruik Websites

Portret van Nu is rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van de op de Websites aangeboden informatie. Zo zijn de teksten en afbeeldingen op de Website auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan informatie van de Website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Portret van Nu.

De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De inhoud van de Website is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Desondanks kunnen zich toch onjuistheden voordoen. Wij verzoeken u om onjuistheden door te geven aan ons. Op de Website is daarvoor een contactformulier beschikbaar. Ook kunnen er geen rechten aan de inhoud van de Website ontleend worden. Portret van Nu garandeert evenmin dat de Website foutloos of ononderbroken functioneert.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over de dienstverlening van Portret van Nu geldt dat op basis van kennelijke programmeer- en typefouten geen overeenkomst met Portret van Nu kan worden afgedwongen. Dat geldt ook voor getoonde afbeeldingen. De op de Website getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijk te leveren producten.

Aansprakelijkheid informatie en/of afbeeldingen op de Websites gebaseerd op welke grond dan ook (bijvoorbeeld vermeende onjuistheid of onvolledigheid) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Hyperlinks

Op de website kunnen verwijzingen (hyperlinks) naar websites van derden opgenomen zijn. Dergelijke links worden veelal voor uw gemak opgenomen. De informatie op websites van derden is door Portret van Nu niet nader beoordeeld of gecontroleerd. Over de informatie heeft Portret van Nu ook geen controle. Via de adresbalk van je browser kunt u controleren of u zich nog op de website van Portret van Nu bevindt.

Wijzigingen

Deze disclaimer kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze disclaimer te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 1 september 2017.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of verband houdende met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank.